Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2010
1.   Lokalhistoriska dagar, förslagsvis Medle i Mikaelihelgen.
2.   Utökad satsning på den lokalhistoriska portalen och hemsidan.
3.   Utgivning av minst två nummer av “Skelleftebygden”.
4.   Genomföra minst tre medlemsarrangemang utöver årsmötet
5.   Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, fr.a. angående föreningslokalen, portalen, sommaraktiviteter på Nordanå, bussresan (detta år till pitebygden) samt Westerlunddagen.
6.   Verka för goda arbetsmöjligheter för Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Demografiska databasen och Bure arkiv.
7.   Samarbete med Lokalhistoriska institutet, bl a vad gäller bokutgivning och lokalhistoriska kurser på SKERIA
8.   Verka för lokalhistorisk verksamhet i kommunens skolor; nu särskilt hembygdsundervisningen på lågstadiet.
9.   Verka för bondskans bevarande och utveckling.
10.   Verka för tidskriften “Västerbotten”, dess innehåll och spridning.
11.   Vad gäller den mångåriga satsningen på Skelleftebygdens guldålder under frihetstiden, nu särskilt lyfta segelsjöfarten och allt därikring.
12.   Ta initiativ till en studie- och folkbildningssatsning kring senmedeltiden i Skelleftebygden, bl a genom att lyfta fram Bure kloster.
13.   Fullfölja uppmärksammandet av Gabriel Marklin.

Kommentera