Tag Archives: nybyggelsenamn

Ulf Lundström disputerar – Umeå universitet 2015-06-12

Ulf Lundström – nordiska språk

Datum: 2015-06-12
Tid: 10.0012.00
Plats: Humanisthuset, Hörsal F
Evenemanget vänder sig till: studenter – allmänheten – anställda

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger socknar jämte studier av huvudleder och nybyggelsenamn

The settlement names in the parishes of Bureå, Burträsk and Lövånger in Skellefteå municipality including studies of generic elements and names of younger settlements

Opponent: Inge Særheim, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger

Arrangör: Institutionen för språkstudier
Kontaktperson: Lars-Erik Edlund
Telefon: +46 90 7867887

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A812812&dswid=5183