Tag Archives: Kulturhistorisk bussresa

Kulturhistorisk bussresa 2015-08-29

bussresa2015
Kulturhistoriska bussresan till Bjuröklubb 29/8 kl. 8:30-17:00

Samling/avfärd kl. 8:30 från Nordanåentrén
Men Bjuröklubb, där har väl alla varit? Finns där mer att se?
Jo, vi tror att vi har en hel del nytt att bjuda, både ute på själva klubben och i det tjugotalet byar som vi passerar på färden dit och hem. Från medeltid fram till våra dagar. 

Pris 320 kr inkl. buss, guidning, lunch samt  två fikaraster.
Bussvärdar/guider: Eivor Nyström, Ulf Lundström och Rolf Granstrand.

Anmälan tidigast den 15 juni till Ulf Lundström tel. 0910-73 55 36 eller e-post: ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se
Arrangörer: Skellefteå Hembygdsförening, Skelleftebygdens Släktforskare, SKEFO samt Fornminnesföreningen