Styrelse 2018

Ordf.: Rolf Granstrand Ansvarig utgivare för Skelleftebygden.
“Primus motor” för Lokalhistoriska dagar.
Representant för kulturresan.
Vice ordf.: Marika Eserstam Kjellsson Folkrörelsearkivet
Sekreterare: Tomas Marklund Kommunfullmäktiges ordförande.
Sekreterare: Barbro Viklund
Kassör: Kurt-Lennart Eriksson
Webbredaktör: Stig Sandström
Ledamot: Sture Högberg
Ledamot: Inga-Britt Lundmark Skolkontakt
Ledamot: Ulf Lundström Skellefteå museum  Repr. för kulturresan.
Ledamot: Sven Mikaelsson Kulturarbetare
Ledamot: Bo Öhlund Skelleftebygdens Släktforskare
Suppleant: Elisabeth (Lisa) Wiklund Vice sekreterare, Folkrörelsearkivet
Revisor
Bertil Holmgren sammankallande  
Anders Eriksson  
Curt Holmbom, ersättare  
Valberedning
Gunnar Hedman, sammankallande
Hedersordf.: Egil Johansson Umeå universitet DDB
Tidigare styrelseledamöter
Allan Boström  
Bo-Göran Edlund  
Elisabeth Engberg
Erna Forsman  
Harry Åkesson
Lars Jonsson
Per Ola Eriksson
Sture Forsgren  
Stefan Löfstedt  
Urban Skoglund