Styrelse 2016

Ordf.: Rolf Granstrand Ansvarig utgivare för Skelleftebygden.
Bidrag till SKEFO’s webbplats.
”Primus motor” för Lokalhistoriska dagar.

Representant för kulturresan.
Vice ordf.: Tomas Marklund Kommunfullmäktiges ordförande.
Kassör: Sture Högberg
Sekreterare: Lars Jonsson Skellefteå landsförsamling
Ledamot: Gunnar Enqvist Författare, musiker och konstnär
Ledamot: Birgitte Grönlund Släkt- och bygdeforskare
Ledamot: Marika Eserstam Kjellsson Folkrörelsearkivet
Ledamot: Inga-Britt Lundmark Skolkontakt
Ledamot: Ulf Lundström Skellefteå museum och Lokalhistoriskt institut, Repr. för kulturresan.
Ledamot: Sven Mikaelsson Kulturarbetare
Ledamot: Gunilla Wikström Företagsarkivet i Westerbotten
Ledamot: Bo Öhlund Skelleftebygdens Släktforskare
Suppleant: Rune Nyström  
Suppleant: Elisabeth (Lisa) Wiklund Vice sekreterare, Folkrörelsearkivet
Revisor
Kurt-Lennart Eriksson, sammankallande  
Anders Eriksson  
Curt Holmbom, ersättare  
Hedersordf.: Egil Johansson Umeå universitet DDB
Valberedning
Gunnar Hedman, sammankallande
Martha Hellgren
Tidigare styrelseledamöter
Allan Boström  
Bo-Göran Edlund  
Elisabeth Engberg
Per Ola Eriksson
Sture Forsgren  
Erna Forsman  
Stefan Löfstedt  
Urban Skoglund  
Barbro Viklund  
Harry Åkesson