Medlemstidning

Vår medlemsskrift Skelleftebygden

  • Utkommer två (2) gånger per år (minst).
  • Varje nummer innehåller artiklar skrivna av lokalhistoriska forskare, aktuell information och föreningsnytt.

REDAKTION

Rolf Granstrand, redaktör och ansvarig utgivare. Tryck: Skellefteå tryckeri AB

Tidskriften finns hos Lagergrens och Skellefteå Museum
Gamla nummer av tidskriften: Pris 30 kr
kan köpas genom
Folkrörelsearkivet, Skellefteå museum tel 0910-880 05

Skelleftebygden har i nr 1/2012 Skelleftebanan 100 år som tema.
Där kan Du bl.a. läsa artikeln ”Strid om sträckningen när Skelleftebanan blev till”, som är en redigerad och förkortad version från ”Skelleftebygdens historia” del 8. Här kan Du läsa hela avsnittet ”Kommunikationer”

Läs

1.10-Mont01 kopiera

 

på nätet!

Nr
2/2008 I FOKUS: Skelleftehamn
Nr
1/2009 I FOKUS: Märkesåret 1809
Nr
1/2010  
Nr
2/2010 Tema: Medle
Nr
1/2011 Tema: Segelsjöfarten
Nr
2/2011 Tema: Drängsmark

Tidigare publicerade artiklar (1992-2009), förteckning i författarordning

Arkiv
(Referat, artiklar mm som tidigare varit infört”)

Kommentera