Invigning av stor modell över Sunnanå Gästgiveri 1839

Gastgiveriet-invigning-av-modell