Glöm inte medlemsavgiften för 2019!

Medlemsavgiften är 200 kr för ordinarie medlem.
220 kr för familj (2 personer).
Ungdomsmedlem (under 20 år) 25 kr.

Sätt in pengarna på
Plusgiro 148688-5
Glöm inte att ange namn och adress!