Kommentarer till kartbilder över Sävenäs

Författare: Ulf Lundström

Bildspel

Bild 2. Karta över området vid Sävenäs idag.

Bild 3. Karta över Skellefteå och Burträsk socknar 1664 av lantmätaren Johan Persson Gädda.

Bild 4. Området vid Skellefteälvens mynning år 1765. Gjord av lantmätaren Johan Boström i samband med en tvist om rågångar mellan byarna i området.

Bild 5. Nordenankars sjökort från 1790 som visar lastageplatsen på Bockholmen. Sannolikt anlades den som hamn och utskeppningshamn för Lejonströms sågverk vid Skellefte kyrka. Kanske anlagd omkring 1780.

Bild 6. Kartan visar hamnen på Bockholmen och gjordes 1811 i samband med militärens rekognosering. Hamnen efterträddes 1849 av Ursviken.

Kommentera