De historiska relationerna mellan Sv. kyrkan och samerna – Studiecirkel

Rolfs cirkel samer_kyrka