Category Archives: Lokalhistoriska Dagar

Skelleftebygden 2/2016

Nu är de Lokalhistoriska dagarna i Byske genomförda med stort intresse.
SKEFO erbjuder dig att läsa temanumret om Byske.

Klicka på nedanstående bild, så öppnas Skelleftebygden!

skelleftebygden_2016-2_s1

Lokalhistoriska Dagar i Byske den 7-9 oktober 2016

lokhistdagar2016

Lokalhistoriska dagar i Ljusvattnet den 25-27 september 2015

annons_lokljus_sm

Uppföljning av “Lokalhistoriska dagar i Sävenäs” 3-5/10

För deltagare och för mig har det varit lärorika och engagerande programinslag under de tre lokalhistoriska dagarna.
I det följande finns länkar till sidor, där vi visar bilder och videofilmer tagna av mig Jan Fredman. Filmerna är lagrade på YouTube.

Primus motor Rolf Granstrand, SKEFO, skriver så här söndag kväll:

Trots en del strul med ljudanläggning, videokanon och internetuppkoppling (drabbade fr.a. släktforskarna!), så har alla medverkande gjort goda insatser. Vill först och främst nämna Maskinhusets egen Hardy som med gott humör löst uppkommande problem och dessutom kokat kaffe för uppemot tvåhundra personer. Stort TACK! Kort genomgång av programpunkterna följer nedan:

“Hej kära Sävenäsintresserade!
Mikaelihelgen går mot sitt slut och de Lokalhistoriska Dagarna 2014 är lyckligt och väl genomförda. Tror vi alla kan vara tämligen tillfreds. Deltagandet blev inte överväldigande men ändå helt godkänt: 93 på fredagens kvällspass, 67 (!) på lördagsmorgonens guidade vandring, drygt 70 på lunch och eftermiddagspass, kanske lika många på söndagens gudstjänst och ett 40-tal på det lokalhistoriska kyrkkaffet. Det betyder en bit över 300 deltagare, men eftersom många har varit med på flera aktiviteter, så bedömer vi att det är ca. 200 personer som deltagit.

1. Ulf Lundström, film 1, kommentarer, film 2film 3, hade den svåra uppgiften att berätta om vad som fanns på Grannäsudden före 1859, då platsen fick namnet Sävenäs. Det fanns ju egentligen ingenting förutom ett av Ursvikens soldattorp! Men med hjälp av ett halvdussin historiska kartor, så kunde han på ett intressant sätt föra oss genom århundradena fram till brukets anläggande.

2. Metallurgen Eric Burström gav oss den spännande historien om hur Sävenäs kunde ha blivit det första egentliga stålverket i Sverige, ja, faktiskt i världen, för 1862 hade engelsmännen ännu inte fått igång den nya Bessemer-metoden. Och försöket var lovande; 46,7 ton stål producerades på tre månader. Av delvis oklara skäl rann det hela dock ut i sanden, då grundaren Säve blev sjuk och konstruktören Leffler flyttade tillbaks söderöver, Och Sandviken blev i stället det första moderna stålverket. I vilket fall; Eric visade sig vara en utmärkt pedagog och berättare!

3. Nisse Edholm tog vid och gav oss historien om hur Sävenäs i stället blev en av Västerbottens största och mest framgångsrika ångsågar fram till den ödesdigra branden den 28 december 1932. Och han hjälpte oss att fylla Maskinhuset med ångmaskiner, transmissionsremmar och generatorer samt maskinister och eldare inte att förglömma.

4. Bosse Öhlund kunde genom glimtar ur mantalslängderna ge de första sävenäsborna namn, årtal, yrkesbeteckningar och i några enskilda fall dödsorsak (drunkning resp. kolera). För en släktforskare är det ju en extra utmaning med en plats där allt börjar från noll så sent som 1859.

5. Kvällsfikat är inte minst viktigt med så många intressanta utställningar och bokbord på plats. Och den helt nyutkomna “Skelleftebygden” med tema Sävenäs fick stor åtgång.

6. Mona Stenberg påminde om att minst hälften av sävenäsborna varit kvinnor och dessutom mycket aktiva, som arbetare, (ex. splitvedslasterskor), som småföretagare i allehanda branscher samt i föreningslivet. Ex. Kring 1945 fanns landets största Socialdemokratiska Kvinnoklubb i just Sävenäs/Kallholmen med över trehundra medlemmar!

7. Kvällen avslutades med att Runo Forsgren gav glimtar från Logen 2916 Thors drygt hundra-åriga verksamhet och påminde om att det var i Godtemplarmiljön, som kvinnor först fick rösträtt och tillträde till förtroendeuppdrag av alla slag på lika villkor. Åtminstone nästan.

Under förmiddagens vandring (lördag), som fick osedvanligt många deltagare, så hjälpte
Pernilla Lindström, Byggnadsantikvarie från Skellefteå museum, oss att se nya saker, både på fåtalet kvarvarande byggnader från sågverksepoken liksom på de vi fick föreställa oss. Och Nisse och Sten-Arne Burman fyllde dem med människor och livsöden. Fascinerande!
Film 1, film 2, film 3, film 4, film 5, film 6.

När vi var inomhus igen, så var det Folkrörelsearkivets raska soppkokerskor Elisabeth och Annelie, som hjälpte oss återfå värme och energi. Stort TACK!

Och under lunchen inledde också Ylva Stadin Folkrörelsearkivets byggverkstad, där det ena bönhuset efter det andra tog form. Och inte blev saken sämre av att ett barnbarn till en av de ursprungliga byggarna var med och byggde tillsammans med sina barn. Och det handlar ju om ett ovanligt vackert bönhus, där nu Stadsmissionen håller till med loppis och kafé.

8. Tomas Marklund tog sen upp frågan varför arbetarrörelsen kom så sent till Skelleftebygden; något som ju också inspirerat P.O. Enqvist till boken “Musikanternas uttåg”. Och kanske var det delvis samma orsaker, som sen fick genomslaget att bli så snabbt och kraftfullt, inte minst i just Sävenäs. (Se för övrigt hans artikel i “Skelleftebygden nr 2/2014.)

9. Gunilla Wikström gläntade sen på förlåten till en del av Företagsarkivets skatter, t.ex. det omfattande arkivmaterialet från Sävenäs Nya AB. Och påminde om att en hel rad företag haft verksamhet i Maskinhuset efter sågens nedläggning, bl.a. Boliden, Plastkarosser och Berg-kvist Mekaniska/ARJE.

10. Östen Hansson tog vid och presenterade Projekt Maskinhuset, som genom stöd av företag och EU-bidrag rustat upp byggnaden till en fantastisk mötesplats för kulturarrangemang, konferenser, fester och t.ex. Lokalhistoriska Dagar.
(Sen var undertecknad tvungen avvika för en angelägen 90-årsuppvaktning, men utgår från att Nisse Edholm och Lars-Olov Brännström avslutade dagen på ett fullödigt sätt.

Söndagens gudstjänst var tillägnad ärkeängeln Mikael och övriga änglar (Mikaelihelgen), och komminister Maria Ekstedt, Sankt Örjans församling, hjälpte oss i sin predikan att se sambandet med den kamp för rättvisa och rättfärdighet, mellan gott och ont, som genom århundraden förts i såväl Sävenäs som på andra håll och som är lika viktig än idag. Och änglar kan vi ju vara lite till mans!

Lars Jonsson presenterade sen – under kyrkkaffet – på sitt oefterhärmliga vis en av rättfärdighetens banérförare i Sävenäs, maskinisten och predikanten Johannes Berglund, som med sin hustru Maria Larsdotter och två barn flyttade in i en brukskasern redan 1860. Och trots sin förmansställning som förste maskinist, så fungerade han som något av arbetarnas talesman ända fram till sin död år 1900. Men då är inte fackföreningen många år bort … Prosten Fellström benämnde Johannes Berglund som “sockenhelgon”…

Ja, det här blev kanske lite väl omfattande och mångordigt men det är svårt hålla igen, när man blir inspirerad. Och det har man verkligen blivit dessa dagar ! Väl mött nästa år! /Rolf Granstrand “

PS. Vi har inte planerat för något särskilt utvärderingsmöte, men har Du synpunkter så är det bara att höra av dig till rolf.granstrand@gmail.com DS.

Lokalhistoriska Dagar i Sävenäs 3-5/10 2014

Plats:   Maskinhuset, Sävenäs
Tid: Fredag den 3/10  kl. 18-21

Sävenäs fram till c:a år 1850, Ulf Lundström. Skellefteå museum.
Doktor  Säwe, järnbruket och sågverksepoken.  Nils Edholm, Erik Burström, Rolf Granstrand.
Släktforskning i Sävenäs.  Bo Öhlund, Skelleftebygdens Släktforskare. Sävenäsbor 1859-1861

Kl .19:30  Kvällsfika med utställningar och bokbord.
Kl. 20:00  Kvinnliga profiler i Sävenäs, Mona Stenberg.

Logen Thor – start för folkbildning och bibliotek,  Runo Forsgren.

Lördag den 4/10  kl. 10-16

Kl. 10:00  Guidad vandring i Sävenäs. Nisse Edholm, Sten-Arne Burman och Pernilla Lindström, Skelefteå museum. Start vid Maskinhuset.

Kl 12:00  Enkel lunch i Maskinhuset.  Utställningar, bokbord mm.
Obs. Mellan kl. 12-15   öppnar Folkrörelsearkivets Ylva Stadin verkstad med modellbygge av bl.a. det gamla bönhuset i Sävenäs. För barn och andra modellbyggare ….

Kl. 13:00  Arbetarrörelsen och Sävenäs – några glimtar, Tomas Marklund, Medlefors.
Företagsminnen från Sävenäsområdet. Ulf Bergqvist, Gunilla Wikström.

Projekt Maskinhuset. Ordföranden Östen Hansson.

Kl. 14:30  Eftermiddagsfika med utställningar och bokbord.

Kl. 15:00  Kamratvallen – mötesplatsen! Nisse Edholm.
EFS  i Sävenäs – en annan mötesplats! Lars-Olov Brännström.

Söndag den 5/10  

Kl. 11:00  Mässa med stationer och förbön i St Örjans kyrka. Kyrkokören kommer att medverka i mässan.
Präst:  Maria Ekstedt. Därefter kyrkkaffe i församlingsgården.  

Lokalhistoriskt inslag av Lars Jonsson.

Alla varmt välkomna. Fritt inträde. Måltider till självkostnadspris.

Arrangörer:  SKEFO i samarbete med S:t Örjans församling, Forum Museum Rönnskär, Logen Thor, Skelleftebygdens Släktforskare, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Skellefteå Museum samt studieförbunden Vuxenskolan, ABF och SENSUS. Med stöd av Skellefteå kommuns kulturförvaltning och Norran.