Bli eller fortsätt vara medlem

Som medlem

* stödjer du den lokalhistoriska forskningen i Skellefteå
* kan du få hjälp och stöd i din egen forskning

* får du kontakt med forskare som forskar i dina trakter och dina intresseområden
* får du information om SKEFO’s arrangemang: föreläsningar, konferenser, kurser, utflykter m.m.
* får du föreningens tidskrift
SKELLEFTEBYGDEN

Välkommen till en aktiv förening!

Föreningens adress

SKEFO, Nordanå, 931 33  SKELLEFTEÅ

Webbplats: https://skefo.se

Vad kostar det att bli medlem?
Medlemsavgiften är 200 kr för ordinarie medlem.
220 kr för familj (2 personer).
Ungdomsmedlem (under 20 år) 25 kr.

Hur blir jag medlem?

Du kan anmäla dig genom att klicka här!

Presenttips till en vän eller dig själv

Har du släkting eller vän, som är intresserad av lokalhistoria?

Ge honom/henne ett medlemskap i SKEFO – Skelleftebygdens lokalhistoriska förening
Det är bl.a. detsamma som en prenumeration på medlemsskriften SKELLEFTEBYGDEN,
som innehåller lokalhistoriska artiklar av mycket omväxlande slag
2 nummer per år maj och oktober, Totalt 200 kr

Sätt in 200 kronor på SKEFO’s
Plusgiro 148688-5
Ange mottagarens namn och adress.

Kommentera