25/3 18:30 SKEFOs årsmöte, IOGT Magasinsgränd

Välkommen till SKEFO:s årsmöte 2019 …
… och ta del av den fantastiska SAGAN OM SAGABIOGRAFEN i ADAK
… berättad av Eivor Jonsson själv !

Efter föreläsningen kvällsfika och sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner eller förslag till årsmötet skickas senast 18 mars till sekr.
Barbro Viklund, N. Yttervik 135, 931 91 Skellefteå
eller barbro.viklund@telia.com.

Önskvärt att medlemsavgiften är betald vid årsmötet.
Mycket välkommen önskar SKEFO:s styrelse